Sonlab Laboratoris del Descans

SonlabLaboratoris del Descans

C / de Josep Maria Pi i Suñer, 14

93 373 18 15

616 04 34 69

logistica@sonlab.es

www.sonlab.es

Laboratoris del Descasn SONLAB

Professionals dedicats al descans avalats per 50 anys de trajectòria.

Sonlab Laboratoris del Descans

Carrer de Josep Maria Pi i Suñer, 14 – 16
08970 Sant Joan Despí
Barcelona

93 373 18 15 – 616 04 34 69
logistica@sonlab.es