Fira de Nadal Sant Joan Despí

LA DIANA DE LA FORTUNA

Fira de Nadal Sant Joan Despí
Fira de Nadal Sant Joan Despí - Programa d'Activitats
Comerços Participants

BASES DE LA CAMPANYA DE NADAL 2022 “ LA DIANA DE LA FORTUNA

Activa Despí es reserva el dret a efectuar canvis en la campanya durant el seu desenvolupament si es produís alguna causa que impedeixi portar-la a bona fi o amb la finalitat de millorar el seu avanç.

FORMA DE PARTICIPACIÓ
Des de el dia 28 de novembre fins al 17 de desembre es repartiran al comerç associat els

vals per participar a la “DIANA DE LA FORTUNA” La participació queda limita als major de 18 anys. UBICACIÓ i MECÀNICA

  • La DIANA DE LA FORTUNA”, s’ubicarà dins de la Fira de Nadal , organitzada per Activa Despí, els dies 11 de desembre a la plaça de l’Ermita al barri Centre i el dia 18 de desembre a la plaça d’Antonio Machado al barri de Les Planes, en horari de 16:00 a 18 :00 H
  • Es farà 1 tirada per val, en cas de resultar premiat, rebrà un premi que consisteix en un val de compra que s’extraurà d’una caixa del mateix color (amb lalimitacióde exhaurirexistències,enaquestcascanviaríemdecolor)
  • Aquest val inclourà: l’import del premi i l’ informació de l’establiment que l’atorga : nom i activitat i l’adreça a on dirigir-se per gastar-se el val obtingut.
  • Els premiats disposaran fins el dia 30 de gener de 2023 per fer ús del premi.
  • Els guanyadors autoritzen a Activa Despí a fer ús de les imatges en els seusmitjans.
  • Els premis no poden ser canviats per diners en efectiu.
  • L’acceptació de la participació en la campanya implica l’acceptació de les bases.
  • S’atorgaran premis fins a exhaurir existències.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *